Gjennom Obligo skal vi etablere og utvikle en ledende institusjonell plattform for kjøp, salg og forvaltning av eiendom i Norden

Nøkkeltall